Skip to main content

Sifat Qidam Bagi Allah

sifat allah qidam dan artinya

Qidam secara harfiah artinya yang terdahulu. Qidam Allah tidak terkurung zaman. Pengertian zaman menurut ‘Ulama Ushuluddin adalah menyertainya sesuatu yang baru, yang masih negatif, kepada sesuatu yang baru yang adanya positif demi untuk menghilangkan keabstrakan yang ada.

Jelaslah Allah Swt tidak terikat zaman, Allah adalah zat yang Qodim. Allah Wahdahu Laa Syarikalah, tidak ada yang menyertainya.

Dalil Naqli sifat qidam terdapat dalam surat Al Hadid ayat 3 yang artinya : Dialah Allah yang awwal (adanya sebelum yang lain dan tidak didahului dengan tidak ada).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *