Monthly Archive: : June 2017

Ringkasan Kisah 25 Nabi dan Rasul

Kisah 25 Nabi dan Rasul – Setiap orang mukalaf wajib mengetahui nama-nama 25 para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Mereka itu ialah Nabi Adam as, Nabi Idris as, Nabi Nuh as, Nabi Hud as, Nabi Sholeh as, Nabi Ibrahim as, Nabi Luth ...
Ringkasan kisah 25 Nabi dan Rasul

Kisah Nabi Muhammad SAW dari Lahir Hingga Wafat

Kisah Nabi Muhammad SAW | Rasulullah SAW mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushayi bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luayy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin ...
Kisah Nabi Muhammad SAW